+31 (0) 346 252 128 info@orangeplastics.com

Top 5 meest Voorkomende Spuitgietdefecten en Hoe u ze Kunt Tegengaan

Spuitgieten is een technisch complex proces gekenmerkt door verschillende opeenvolgende stappen. Doordat deze stappen in elkaar overvloeien – letterlijk – kunnen er al snel onvolkomenheden in het uiteindelijke product sluipen.

Op de eerste plaats dient er een matrijs gemaakt te worden die de gewenste vorm en functie van het eindproduct spuitgietbaar maakt. Wanneer de matrijs te kritisch is ontworpen om te kunnen kunststof spuitgieten, kunnen er complicaties optreden. In deze tweede stap spelen, naast de technische mogelijkheden van de spuitgietmachine, ook de gebruikte kunststofsoorten een grote rol. Verschillende kunststoffen gedragen zich compleet anders.

Moldflow-analyses helpen vooraf te voorspellen hoe het spuitgietproces verloopt. Het simuleert hoe de vloeibare kunststof de matrijs instroomt. Zo kan elk facet van de productie (matrijsvorm, kunststofsoort, configuratie spuitgietmachine en machine-instellingen) vroegtijdig worden geoptimaliseerd om fouten te voorkomen.

spuitgiet defect voorkomen

Fouten komen veelal voort uit verouderde techniek, onopgeleid personeel en/of een summiere voorbereiding. In dit blog zetten we de vijf meest voorkomende defecten en onvolkomenheden op een rij. Per defect geven we de oorzaak en richtlijnen ter voorkoming ervan.

5. Sink marks

Een goede Nederlandse term is hier eigenlijk niet voor, dus we houden ons aan de Engelse term sink marks. Dit zijn kleine of grotere holvormige kuiltjes  die tijdens het spuitgieten ontstaan op plaatsen waar een materiaalophoping voorkomt. Met andere woorden: de dikkere gebieden van het product, in het bijzonder de gebieden waar de wanddikte verschillen het grootst zijn.

Sink marks komen doorgaans voor wanneer de koeltijd en/of de koeling in de matrijs onvoldoende is om het vloeibare kunststof voldoende te laten uitharden in de matrijs. Ook zijn sink marks soms te wijten aan onvoldoende druk in de matrijsholte of een te hoge temperatuur op het punt waar de vloeibare kunststof de matrijs wordt ingespoten. Doordat de dikkere lagen van het kunststofproduct meer koeltijd vereisen, hebben deze een groter risico op sink marks.

Dit defect is te voorkomen door het koelproces te verbeteren. Dit kan enerzijds door de temperatuur te verlagen, druk te verhogen en koeltijd te verlengen. Anderzijds kan de dikte van de productwand worden verkleind zodat de totale benodigde koeltijd lager wordt, en er geen sink marks meer optreden.

4. Vloeilijnen

Zodra vloeibaar kunststof in een matrijs wordt gespoten, zoekt het zijn weg door alle openingen in de holte. Op het punt waar twee kunststofstromen samenkomen kan een zichtbare aanhechtingslijn (‘vloeilijn’) ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een inadequate aanhechting van de kunststofstromen als gevolg van gedeeltelijke afkoeling van het materiaal (vroegtijdige stolling).

Er zijn verschillende oplossingen om vloeilijnen te voorkomen:

 • verhoog de temperatuur (let op: dit kan het risico op sink marks verhogen)
 • verhoog de injectiesnelheid
 • pas het design aan zodat er geen vloeilijnen kunnen ontstaan.
 • verander de kunststofsoort in een met een lagere viscositeit (dikte) of lagere smelttemperatuur

3. Vulling (short shot)

Er is sprake van een short shot wanneer de kunststofinjectie er niet in slaagt om de gehele matrijs te vullen. Dit resulteert in een kunststofproduct waarvan een deel ontbreekt, waardoor het logischerwijs onbruikbaar is.

Een short shot kan verschillende oorzaken hebben. Er kan simpelweg sprake zijn van een te laag injectievolume als gevolg van onjuiste instelling van de spuitgietmachine. Een grotere toevoer van kunststof is dan voldoende om het probleem te verhelpen. Vervelender is wanneer het kunststof vroegtijdig stolt in de matrijs, waardoor het niet in staat is de matrijs te vullen. Tot slot kan inadequate ontluchting in de matrijs de oorzaak zijn. Wanneer lucht niet kan ontsnappen, vormt het een blokkade voor de binnenkomende kunststof en kan verbranding ontstaan.

Oplossingen:

 • kies een kunststof met een lagere viscositeit (dikte)
 • verhoog temperatuur om doorstroming te stimuleren
 • pas het matrijsontwerp zo aan om ontluchting te optimaliseren

2. Brandplekken (verbranding)

Brandplekken zijn bruinkleurige onvolkomenheden aan de oppervlakken van het kunststofproduct. Deze oneffenheden van het kunststof worden veroorzaakt door te hoge temperaturen of te snelle injectiesnelheden. Tevens kunnen er brandplekken ontstaan wanneer lucht in de matrijs opgesloten zit en oververhit raakt, waarna het ontbrandt.

Oplossingen:

 • verlaag de injectiesnelheden
 • optimaliseer matrijsontluchting
 • verlaag de temperatuur in de matrijs

1. Vervorming

Een vervelende verrassing; een perfect rechthoekig productontwerp blijkt na productie op onelegante wijze naar binnen toe af te buigen. Het product vervormt. Hierdoor ontstaat een eindproduct dat zowel op functioneel als esthetisch gebied niet aan de verwachtingen voldoet.

Vervormingen treden op wanneer het vloeibare kunststof in de matrijs niet gelijkmatig afkoelt. Hierdoor ontstaat een ongelijke interne structuur, die ontaardt in vervorming zodra het product uit de matrijs is gehaald. Kunststoftypen verschillen in risico op vervormingen.

Oplossingen:

 • vertraag het koelproces, zodat de afgekoelde delen niet kunnen trekken aan niet-afgekoelde delen
 • ontwerp de matrijs zodanig dat een uniforme wanddikte ontstaat. Hierdoor vloeit het kunststof in één richting
 • kies een andere kunststofsoort met een lager risico op vervorming (kristalline kunststoffen hebben een hoger vervormingsrisico)

De oplossing op het ene probleem kan het andere probleem veroorzaken

Wellicht is het u al opgevallen dat sommige oplossingen weer nieuwe problemen teweeg kunnen brengen. Zo kan een hogere temperatuur vloeilijnen voorkomen, maar daarmee het risico op sink marks verhogen. Laat uw product daarom spuitgieten door een spuitgietpartner die het gehele samenspel van factoren kan overzien en beschikt over moderne apparatuur en simulatie-software. Zo worden potentiële problemen al geheel verholpen voordat ze daadwerkelijk opspelen.

Gelukkig hoeft u zich over geen van  bovenstaande problemen ook maar enkele zorgen te maken wanneer u kiest voor Orange Plastics. Door jarenlange ervaring en expertise binnen het vak durven wij met zekerheid te zeggen dat uw product bij ons meer dan veilig is.  

Spuitgieten bij Orange Plastics

Snel. Flexibel. Chinese en Nederlandse productielocaties. Geheel afgestemd op kwaliteit en efficiëntie.

Ja, er zijn veel redenen om voor Orange Plastics te kiezen.

Benieuwd naar wat Orange Plastics voor uw (nieuwe) product kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Orange Plastics BV
Straatweg 26
3604 BB Maarssen

Leveringsvoorwaarden

TELEFOON
+31 (0) 346 252 128